Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

EMAX - sklep w młynie

Materiały budowlane i remontowe z dostawą do domu!

Bydgoszcz ul.Pielęgniarska 2

poniedziałek - piątek 7:30 - 18:00

sobota 7:30 - 14:00

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Sklep internetowy emax, działający pod adresem http://www.sklepwmlynie.pl, prowadzony jest przez firmę Emax Bydgoszcz z siedzibą w miejscowości Bydgoszcz 85-790, ul. Pielęgniarska 2, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 554-25-13-827


Kontakt ze Sklepem możliwy jest: 
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: emaxbydgoszcz@o2.pl
- telefonicznie: 601-816-944

-osobiście w sklepie


Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Konsumenta.

DEFINICJE
Dzień roboczy
 – jest to jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; 
Formularz rejestracyjny
 – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta; 
Formularz zamówienia
 – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
Klient
 - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie;
Kodeks Cywilny
 - Ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
Konsument
 - osoba w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego;
Konto
 - przydzielona danemu Klientowi po rejestracji na http://www.sklepwmlynie.pl przestrzeń Sklepu, zabezpieczona loginem i hasłem, umożliwiająca zapisywanie i przechowywanie informacji o danych wysyłkowych Klienta, prezentująca historię oraz statusy zamówień;
Regulamin
 - niniejszy regulamin sklepu internetowego www.sklepwmlynie.pl Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu; 
Sklep
 – prowadzony przez firmę Emax S.C. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.sklepwmlynie.pl , sprzedający produkty za pośrednictwem Internetu
Sprzedawca
 – firma EMAX S.C. z siedzibą w miejscowości Bydgoszcz 85-790, przy ulicy Pielęgniarskiej 2, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 554-25-13-827

Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą; 
Umowa Sprzedaży
 - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu;
Ustawa o prawach konsumenta
 - Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r., poz. 827);
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 - Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013r., poz. 1422 ze zm.);
Zamówienie
 - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

INFORMACJE OGÓLNE
1. Sklep prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o Produktach Sklep zamieszcza na stronie http://www.sklepwmlynie.pl.
2. Zasięg działania Sklepu obejmuje wyłącznie województwo kujawsko- pomorskie. Sklep nie sprzedaje i nie dostarcza Produktów na inne województwa Polski oraz poza granice kraju.
3. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
4. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski.

5. Do każdego zamówionego produktu dołączany jest dowód zakupu: paragon lub na życzenie Klienta faktura VAT.
6. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając Zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Sklepu składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w opisie Produktu.

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
1. Zamówienia od Klientów przyjmowane są za pośrednictwem strony www.sklepwmlynie.pl (poprzez Formularz zamówienia) 24godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Składanie zamówień przez Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: a) Przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: IE (min. wersja 7) lub Google Chrome (min. wersja 13) lub Mozilla Firefox (min. wersja 10), b) Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s, c) aktywny adres e-mail. 
2. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 14:00, w soboty oraz w niedziele i święta, rozpatrywane są w najbliższym dniu roboczym.
3. Zamówienie należy potwierdzić zgodnie z instrukcją zawartą w mailu otrzymanym po złożeniu Zamówienia. Realizowane będą tylko Zamówienia potwierdzone. W przypadku braku potwierdzenia Zamówienia w ciągu 24 godzin od jego złożenia Zamówienie zostanie anulowane, chyba że zostało ono opłacone przez Klienta.
BARDZO WAŻNE:
Mail wysłany po złożeniu zamówienia to mail wygenerowany automatycznie przez system. Jeśli w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia nie otrzymają Państwo tego maila prosimy o kontakt ze Sklepem pod numerem telefonu +48 601 816 944 lub drogą mailową na adres: emaxbydgoszcz@o2.pl
4. Do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez obsługę Sklepu. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
5. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

ZMIANY W ZAMÓWIENIACH
1. Klient może dokonywać zmian w Zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania Zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta drogą mailową: www.sklepwmlynie.pl lub telefonicznie: 48 601-816-944.
2. Zarejestrowany Klient może również anulować zamówienie poprzez zalogowanie na koncie Klienta, wejście na szczegóły realizowanego zamówienia i wybranie przycisku 'anuluj zamówienie'. 

CENY
1. Wszystkie ceny Produktów są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
2. Ceny zamieszczone przy Produktach nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki, ponieważ informacja na temat całkowitej wartości zamówienia jest prezentowana w sposób wyraźny i jednoznaczny po wybraniu przez Klienta formy dostawy i płatności. Przed zatwierdzeniem zamówienia Klient może samodzielnie sprawdzić koszt dostawy na stronie http://sklepwmlynie.pl/sposobdostawy

3. Sklep nie stosuje domyślnych opcji z ukrytymi płatnościami.

FORMY PŁATNOŚCI
Za Zamówienie złożone w Sklepie Klient może zapłacić w następujący sposób:
- za pobraniem - należność uiszczana jest naszemu kierowcy-
- osobista płatność w siedzibie firmy


DOSTAWA
1. Zamówione Produkty są dostarczane dostawczymi samochodami
2. Decyzję o formie dostawy podejmuje Klient podczas wypełniania Formularza zamówienia.

CENNIK

. Koszty transportu dostępne są  w zakładce „Sposób dostawy”. 

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Przy zamówieniach złożonych do godziny 12, transport będziemy wysyłać jeszcze tego samego dnia. W przypadku gdy  będzie to niemożliwe, klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.


REKLAMACJA PRODUKTU
1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. 
2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Wyłącza się odpowiedzialność z tytułu rękojmi, jeżeli Klientem nie jest Konsument.
3. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Konsument ma prawo:
a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.
b) żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
4. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
5. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna.
6. Zaleca się, aby zgłoszenie reklamacyjne Produktu zawierało: (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i data wystąpienia wady; (2) żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) dane kontaktowe składającego reklamację - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę, aczkolwiek nie jest to wymóg złożenia, rozpatrzenia lub uznania reklamacji. 
7. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: emaxbydgoszcz@o2.pl. Złożenie reklamacji w podany wyżej sposób ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę, aczkolwiek nie jest to wymóg złożenia, rozpatrzenia lub uznania reklamacji. 
9. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
10. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Konsumenta lub do wykonania uprawnień Konsumenta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Konsument zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres EMAX Bydgoszcz 85-790  ul. Pielęgniarska 2. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Konsumenta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Konsument poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
11. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta z tytułu rękojmi, jeśli wada zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania Produktu Konsumentowi. Jeśli wada została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Produktu domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w momencie sprzedaży.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. 
b) jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. 
c) może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta.
2. Znaki towarowe, nazwy produktów i ich zdjęcia są wyłączną własnością ich producentów, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i prezentacji produktów.

Witryna stworzona na platformie